Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Site Map | En
Αναζήτηση

Η Tel-Net, εκμεταλλευόμενη το Πανελλαδικό Δίκτυο Συνεργατών της την τελευταία τετραετία, δημιούργησε ένα ποικίλο πελατολόγιο και εδραίωσε συνεργασίες με εταιρείες κυρίως του ιδιωτικού τομέα αλλά και με Ν.Π.Δ.Δ. που καλύπτουν αρκετούς κλάδους του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα. Οι πελάτες της Tel-Net διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες :

Δημόσιος Τομέας: Ο.Τ.Α., Δ.Ε.Κ.Ο, Ασφαλιστικά Ταμεία

Εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Σχολεία)

Επιχειρήσεις και Οργανισμοί:

  • Τηλεπικοινωνιακοί Φορείς
  • Βιομηχανίες (χημικών, αερίων, καπνού, χάρτου, υλικών συσκευασίας, ηλεκτρονικών)
  • Βιοτεχνίες ( ενδυμάτων, ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών )
  • Τεχνικές εταιρείες (κατασκευαστικού, μηχανολογικού τομέα)
  • Τουρισμού (ξενοδοχεία, γεν. τουρισμού, αντιπρόσωποι αεροπορικών εταιρειών, εστιατόρια)
  • Ναυτιλιακές
  • Εμπορικές ? Εισαγωγικές (ανταλλακτικών & αξεσουάρ αυτοκινήτων, χημικών προϊόντων, μετάλλων, υδραυλικών, ηλεκτρονικών)
  • Παροχής Υπηρεσιών (διαφημιστικές, χρηματιστηριακές, ασφαλιστικές, συμβούλων επιχειρήσεων, έρευνας αγοράς, εκδοτικές, γραφικών τεχνών, λογιστικές / φορολογικές, διαγνωστικά κέντρα)
  • Ελεύθεροι επαγγελματίες (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, ιατροί, μηχανικοί, γραφίστες, δικαστικοί επιμελητές, μεταφραστές)
Copyright 2008 Longevity Solutions