Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Site Map | En
Αναζήτηση


H Alcatel  - Lucent διαθέτει μια πλούσια γκάμα μεταγωγέων δεδομένων, ικανή να καλύψει τις ανάγκες οποιουδήποτε δικτύου, είτε πρόκειται για ένα μικρό τοπικό δίκτυο, είτε ένα εκτεταμένο δίκτυο MAN (Metropolitan Area Network).


Alcatel - Lucent OmniSwitch 6600, 7000, 8000 series

Τα OmniSwitch 6600, 7000, 8000 series ανήκουν στη γενιά μεταγωγέων της οικογένειας OmniSwitch. Είναι υψηλής διαθεσιμότητας και νοημοσύνης και είναι σχεδιασμένα ειδικά για ΙΡ επικοινωνίες. Οι νέοι μεταγωγείς της σειράς OmniSwitch 6600 είναι η βελτιστοποιημένη λύση για ολοκληρωμένες υπηρεσίες φωνής και δεδομένων στην άκρη του δικτύου.
OmniSwitch 7000

Οι μεταγωγείς κορμού OmniSwitch 7000 έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχουν υψηλές ταχύτητες μεταγωγής δεδομένων, υψηλή διαθεσιμότητα καθώς και να επιτρέπουν την υλοποίηση βελτιστοποιημένων ενιαίων δικτύων δεδομένων και φωνής (IP Telephony).

Η σειρά OmniSwitch 7000 αποτελείται από δυο μεταγωγείς, τον OmniSwitch 7700 και τον OmniSwitch 7800. O μεταγωγέας OmniSwitch 7800 διαθέτει δύο (2) θύρες για την τοποθέτηση Μονάδων Ελέγχου, δέκα έξι (16) θύρες για τοποθέτηση καρτών δικτύου και δυνατότητα μεταγωγής έως 128 Gbps (fabric capacity). O μεταγωγέας OmniSwitch 7700 διαθέτει δύο (2) θύρες για την τοποθέτηση Μονάδων Ελέγχου, οκτώ (8) θύρες για τοποθέτηση καρτών δικτύου και δυνατότητα μεταγωγής έως 64 Gbps (fabric capacity).

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο σε μορφή pdf (124kb)OmniSwitch 6600

Οι μεταγωγείς OmniSwitch 6600 είναι μεταγωγείς κατάλληλοι για τη διασύνδεση δικτυακών συσκευών (σταθμών εργασίας, δικτυακών εκτυπωτών) συμπεριλαμβανομένων και IP τηλεφώνων (με την υποστήριξη της δυνατότητας in-line power) είτε ως τοπικοί μεταγωγείς συνδεδεμένοι σε κατανεμητή κορμού (πχ OmniSwitch 7000) είτε σε συνδεσμολογία στοίβας. Η τεχνολογία "virtual chassis" επιτρέπει τη διαχείριση όλης της στοίβας ως ενιαίου μεταγωγέα ενώ η υλοποίηση της στοίβας γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε πιθανή βλάβη σε ένας μέλος της στοίβας να μην θέτει εκτός λειτουργίας την υπόλοιπη στοίβα.

Η σειρά OmniSwitch 6600 αποτελείται από τον μεταγωγέα OmniSwitch 6624 με 24 θύρες τύπου 10/100BaseTX και τον μεταγωγέα OmniSwitch 6648 με 48 θύρες 10/100BaseTX. Μέσω θυρών επέκτασης, οι μεταγωγείς υποστηρίζουν επιπλέον διεπαφές τύπου 1000BaseSX/LX και 1000BaseT.

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο σε μορφή pdf (329kb)OmniStack 6100 series

Οι μεταγωγείς OmniStack 6124 και 6148 είναι μεταγωγείς τύπου Layer 2 με 24 και 48 θύρες 10/100BaseTX αντίστοιχα, κατάλληλοι για διασύνδεση σε στοίβα (stack) 172 θυρών. Επιπλέον μέσω καρτών επέκτασης, υποστηρίζουν επιπλέον συνδέσεις τύπου 100BaseFX και 1000BaseSX/LX. Οι μεταγωγείς αυτοί είναι κατάλληλοι για την υλοποίηση δικτύων όπου δεν απαιτούνται οι επιπλέον δυνατότητες Layer 3, που παρέχουν οι μεταγωγείς της σειράς 6600.

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο σε μορφή pdf (257kb)


OmniStack 6200 series

Η Alcatel - Lucent έχει σχεδιάσει τη σειρά μεταγωγέων OmniStack 6200 για να ικανοποιήσει τις ανάγκες τόσο των επιχειρησιακών όσο και των κατ?οίκων χρηστών. Είναι μεταγωγείς τύπου Layer 2 με 12, 24 και 48 θύρες 10/100BaseTX αντίστοιχα, κατάλληλοι για διασύνδεση σε στοίβα (stack) και έχουν τις ίδιες προηγμένες δυνατότητες που μέχρι πρώτινος ήταν διαθέσιμες μόνο από κατηγορίας Gigabit μεταγωγείς.

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο σε μορφή pdf (801kb)OmniSwitch 8800

Ο μεταγωγέας OmniSwitch 8800 αποτελεί την κορυφαία πλατφόρμα μεταγωγής δεδομένων της Alcatel - Lucent, υποστηρίζοντας έως 384 θύρες Gigabit Ethernet με δυνατότητα μεταγωγής 512 Gbps (fabric capacity) παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλή διαθεσιμότητα σε δίκτυα δεδομένων για κρίσιμες εφαρμογές.

Ο μεταγωγέας OmniSwitch 8800 είναι κατάλληλος για την υλοποίηση δικτύων κορμού με πολλαπλές συνδέσεις Gigabit Ethernet, σε μεγάλα εταιρικά δίκτυα αλλά και σε δίκτυα MAN (Metropolitan Area Networks), χάρη και στην υποστήριξη διεπαφών τύπου 10 Gigabit Ethernet.

Copyright 2008 Longevity Solutions